Ubezpieczenie niskiego wkładu

Przedstawiając ubezpieczenie niskiego wkładu nie należy zapominać, że do wyboru jest dziewięć różnych form prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym tekście przeczytasz ogólną charakterystykę oraz wady i zalety kolejnych pięciu form.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najpopularniejsza forma spółki kapitałowej. W jej skład może wchodzić jedna, ale równie dobrze też kilka osób. Firma posiada osobowość prawną, przez co jej pracownicy nie narażają na straty prywatnego majątku. Nazwa może być dowolna, ale wymagany jest dopisek sp. z o.o., a oficjalnie firmę reprezentuje zarząd lub wybrany przez wspólników pełnomocnik. Reguluje ją kodeks spółek handlowych, obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości. Należy o tym pamiętać stawiając na ubezpieczenie niskiego wkładu http://mazuriwspolnicy.pl/unww-mbank/. Samodzielnie można zdecydować się na tą formę działalności, zamiast jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli planujemy działać na większą skale. Potencjalnie największym minusem firmy może okazać się kapitał zakładowy, który musi wynosić minimum 5 tysięcy złotych.

Spółka komandytowa – kolejna propozycja spółki osobowej. Odpowiednia będzie dla wspólników o zróżnicowanym kapitale, dzięki czemu można bez problemu ukształtować poziom w udziale odpowiedzialności firmy. Wspólnicy to komandytariusze oraz komplementariusze. Ci pierwsi wkładają ograniczoną odpowiedzialność w działanie spółki, za to Ci drudzy odpowiadają pełnymi zobowiązaniami względem odpowiedzialności firmy, również majątkiem własnym. Tą działalność również obowiązuje kodeks spółek handlowych oraz obowiązuje prowadzenie pełnej księgowości. W nazwie firmy powinno znaleźć się imię i nazwisko jednego z wspólników komplementariuszy z dopiskiem sp. k. na końcu. Założenie będzie generowało sporo opłat. Po pierwsze zapłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opłata sądowa, opłata notarialna i podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli rozważa się aspekt ubezpieczenia niskiego wkładu.

Żeby zarejestrować spółkę w KRS, najpierw trzeba sporządzić umowę w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna – znów spółka osobowa, która łączy w sobie cechy spółek komandytowych i akcyjnych. Również jak poprzednią trzeba sporządzić akt notarialny, żeby została wpisana do KRS. Tu też mamy do czynienia z komplementariuszami, ale za to też z akcjonariuszami. Musi prowadzić pełna księgowość, ale nie posiada osobowości prawnej. Minimalny kapitał zakładowy to aż 50 tysięcy złotych. Nazwa to nazwisko komplementariusza + dopisek S.K.A..

Spółka akcyjna – najbardziej złożona forma spółki kapitałowej. Głównie zalecana dla dużych firm. Do funkcjonowania niezbędne jest posiadanie zarządu spółki, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Osobowość prawną uzyskuje poprzez wpis do KRS, a nazwa może być dowolna z końcówką S.A.. Kapitał zakładowy to co najmniej sto tysięcy złotych, a samo prowadzenie tak wielkiej firmy powoduje duże koszty.

Spółka partnerska – ostatnia możliwa spółka i ostatnia osobowa. Musi posiadać co najmniej 2 wspólników, którzy są uprawnieni do wykonywania wolnego zawodu. Rejestracja w KRS kosztuje 600 złotych, nazwa to nazwisko jednego z wspólników + dopisek – i partnerzy lub spółka partnerka. Wspólnicy odpowiadają za firmę całym swoim majątkiem.