Współpraca detektywów z policją

Współpraca detektywów z policją

Detektywi w swojej pracy mogą współpracować z policją. Taka współpraca przynosi obopólne korzyści. Z jednej strony jeden z detektywów, który jest już znany policjantom, a jego praca jest przez nich dobrze oceniana, More »

Uprawnienia detektywów

Uprawnienia detektywów

Detektywi na mocy posiadanych przez siebie uprawnień mogą zbierać informacje o działalności osób, które są przez nich obserwowane. Współdziałają w tej kwestii z policją i dzięki temu mogą uzyskać informacje na temat More »

 

Współpraca detektywów z policją

10

Detektywi w swojej pracy mogą współpracować z policją. Taka współpraca przynosi obopólne korzyści. Z jednej strony jeden z detektywów, który jest już znany policjantom, a jego praca jest przez nich dobrze oceniana, może otrzymywać od policjantów, na drodze mniej formalnej, jakieś informacje na temat prowadzonych przez policję śledztw, przede wszystkim takie, które oficjalnie są poufne. Policjanci ułatwiają detektywom uzyskanie zgody na rozmowę z jednym z więźniów i mogą przekazywać im informacje o własnych działaniach, podejmowanych wobec obserwowanych przez detektywów osób.

Z drugiej strony detektywi mogą bardzo pomagać policjantom w podejmowanych przez nich działaniach. Mogą przekazywać policjantom informacje zgromadzone przez siebie na temat osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa, a także wskazywać miejsca, w których może dojść do popełnienia jakiejś zbrodni lub czynu karalnego. Zdarza się także, że dowiadują się o zamiarach podłożenia bomby w jakimś miejscu lub znajdują gdzieś ładunek wybuchowy a wówczas, informując o tym fakcie odpowiednie służby, mogą uratować życie wielu osobom. Zdarza się także, że policjanci zwracają się do znajomych detektywów z prośbą o pomoc, kiedy stają się podejrzani o popełnienie jakiegoś przestępstwa, którego się nie dopuścili, a działania podjęte przez detektywów, mogą oczyścić ich z zarzutów.

Uprawnienia detektywów

25

Detektywi na mocy posiadanych przez siebie uprawnień mogą zbierać informacje o działalności osób, które są przez nich obserwowane. Współdziałają w tej kwestii z policją i dzięki temu mogą uzyskać informacje na temat wyników śledztw policyjnych, które odbywały się w interesujących ich sprawach. Zdarza się, więc, że ściśle współpracują z policją w wyjaśnieniu okoliczności popełnienia jakiegoś przestępstwa. Powinni jednak pamiętać o tym, że nie pracują bezpośrednio w policji i nie przekraczać swoich kompetencji w trakcie prowadzonych działań. Często taki błąd zbytniego zaangażowania w prowadzoną sprawę popełniają byli policjanci, pracujący obecnie w biurach detektywistycznych.

Praca detektywów polega także na zbieraniu informacji o swoich klientach w sposób zakamuflowany tak, aby obserwowane osoby nie zorientowały się, że detektywi prowadzą wobec nich jakieś działania. Mogą, więc, na przykład, podejmować zatrudnienie w firmie, w której łamane są prawa pracownicze lub odpowiedzieć na ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pomocy domowej. Posiadają także uprawnienia do zakładania podsłuchów w obserwowanych domach czy mieszkaniach, a także na telefonach i pod samochodami. Zakładają także, na prośbę klientów, kamerki w pomieszczeniach, w których może dochodzić do jakichś przestępstw. Te wszystkie czynności powinny być podejmowane na wyraźną prośbę klienta.